Trykk er kult, ikke ut... Ennå!

Ludens fikk i oppdrag å tydelig kommunisere essensen i det trykte materiellet til ELKO, Bibliotekenes Hus, Euronics og Oslo By Steinerskole.

trykksaker

De analoge kanalene er ikke døde og vi leser fortsatt fulle setninger fra papir. I løpet av de siste månedene har vi produsert en rekke trykksaker for kundene våre. Her kan du se noen av arbeidene.

Formidling av budskap gjennom trykt materiell

I en annonse eller brosjyre har du som regel liten plass til å formidle det du ønsker å si. Og mange vil ofte si for mye og kommer ikke fort nok fram til poenget. Det handler om å finne essensen i det du ønsker å fremme, enten det er et produkt, tjeneste eller annet relevant innhold. Hvordan få folk til å stoppe opp, og deretter lese videre? Det stilles ingen krav til at mottaker må kjøpe noe her og nå, men heller bli interessert i det du har å si. 

Budskapet må forenkles og da helst i godt selskap med noe visuelt. Bilder og grafikk hjelper oss til å huske bedre. En forside og bakside blir alltid lest, så bruk disse godt.

elko tid for elbibliotekenes hus

Fra venstre: Euronics' sommermagasin, idébrosjyre fra ELKO og årsrapport for Bibliotekenes Hus.

Oslo By Steinerskole

Denne reklamen for Oslo By Steinerskole ble plassert på t-bane og annen kollektivtransport.

Et langvarig fottrykk

For ja, vi lever i en digital verden, men for mange av oss er det fortsatt betryggende å ha noe å fast å holde i, for senere å brette papirlappen sammen og legge den i jakkelomma.

Vi har tett samarbeid med en rekke trykkerier og kan effektivt produsere det du måtte ha behov for.