Et kommunikasjon- og teknologiselskap

Vi tror på løsninger som tilpasser seg kundens behov

Vi jobber med innovasjon, kommunikasjon, programvareutvikling og reklame.

Et lite byrå ved navn Ludens

Det er snart 20 år siden etableringen av Ludens. Byrået fikk navnet etter latinske Homo ludens, som betyr det lekne mennesket. Begrepet har blitt aktualisert mange ganger, blant annet av filosofen Arne Næss som tok til orde for at mennesket burde leke mere. Han mente at man til og med kunne risikere å gjøre verdifulle, nye tanker og ideer i en lekende tilstand, som en ikke hadde kommet på ellers.

Disse stoler på oss

Noe du lurer på?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg mer enn gjerne