Digital strategi

Innsikt og forståelse er det viktigste i vår digitale strategi. Vi utvikler strategiene sammen med våre kunder og opplever at nettsider eller nettbutikker ofte er navet i bedriften. Et nav som skal bidra til å øke tilgjengeligheten overfor kundene, i tillegg til å lette de administrative oppgavene.

Vår prosess er hentet fra design thinking. Design thinking er en metodikk som hjelper oss med å løse komplekse utfordringer, som enten er dårlig definert eller ukjente. Vi jobber med å samle inn informasjon og utforme ulike ideer, og benytter en praktisk tilnærming til prototyping og testing.

Les også: Hva er en kommunikasjonsplattform? 

Vår strategi består av fire faser:

Illustrasjon av de fire trinnene i Digital strategi
 1. Strategi og innsikt
  Kartlegging av strategi, målgruppe, mål, konkurrenter, kundereise, KPI-er, krav til løsning og digital innsikt.
 2. Struktur
  Forslag på struktur bearbeides basert på innhold som produkter, artikler og kontaktopplysninger. Deretter utarbeides sidemaler, eller såkalte Wireframes.
 3. Utvikling og testing
  Visuelt design tilpasses kundens profilmanual, og det utvikles klikkbare prototyper. Testing, teknisk implementering, publisering og brukertesting er også en del av denne fasen.
 4. Lansering og drift
  Lanseringsplaner tilpasses KPI-ene og inkluderer mediaplan og budsjetter. Det utarbeides forslag på redaktørtjenester og vedlikehold basert på kundens behov.