De siste fire årene har LudensGruppen AS lagt nærmere 20 millioner i egen utvikling, og resultatet er tre nye programvarer:

Inwise, e-læring  

Rubics, nettside og nettbutikk  

Profiler, inbound markedsføringsverktøy og CRM  

Et lite byrå ved navn Ludens

Det er snart 20 år siden etableringen av Ludens. Byrået fikk navnet etter latinske Homo ludens, som betyr det lekne mennesket. Begrepet har blitt aktualisert mange ganger, blant annet av filosofen Arne Næss som tok til orde for at mennesket burde leke mer. Han mente at man til og med kunne risikere å gjøre seg verdifulle, nye tanker og ideer i en lekende tilstand, som en ikke hadde kommet på ellers.

Vekst gjennom tilpasning og endring

Som nyetablert byrå måtte Ludens tilpasse seg kundene og markedet for å overleve. Evnen til å omstille seg har vært bærende gjennom snart 20 år, og har blitt en del av Ludens sin hverdag. Endringer sees ikke på som utfordringer eller problemer, men som muligheter til å vokse gjennom nye tanker og ideer.

Den nye, digitale hverdagen

Byrået har trådt gradvis inn i den digitale hverdagen gjennom de siste årene. I takt med kundenes ønsker har vi levert stadig flere og større digitale løsninger, og for snart fire år siden bestemte vi oss for å starte arbeidet med å utvikle egne programvarer.  

Våre kunders behov og ønsker er ofte større enn deres økonomiske rammer. Dette har vi løst ved at våre programvarer består av en felles kodebase hvor alle brukerne deler på kostnaden. Resultatet er at flere muligheter, funksjoner og løsninger blir tilgjengelig for alle.

Våre programvarer har etter hvert blitt vår felles lidenskap, og de siste fire årene har vi investert nærmere 15 millioner i de ulike programvarene våre. 

Kunder som har vist oss tilliten

Vi er heldige. Mange kunder har vist oss tillit, og under finner du noen som har valgt å stole på oss:

Utviklingen av våre fire programvarer er støttet av Innovasjon Norge.

Navet som bidrar

Ludens består av ulike fagretninger, som alle bidrar til helheten. Kreatørene ivrer etter å kunne benytte flatene mer iderikt, på en ny måte, innholdsprodusentenes ønsker optimaliseringsmuligheter, analyse ønsker maksimal innsikt og UX-designerne ivaretar brukerreisen. 

Alle fagretningene trekker inn sin kunnskap, men alle trekker i samme retning, slik drives endringene fram, sikrer at vi i hele tiden er i bevegelse, at vi tar til oss ny kunnskap og nye ideer. Ideer som vi igjen bruker til å videreutvikle våre programvarer til beste for våre kunder.

Dumdristighet satt i system

I søken etter kjernen i byrået, var vi uhøytidelig innom å kalle oss selv dumdristige. I dette legger vi at Ludens ikke viker for en utfordring som vi innerst inne vet at vi kan løse. Avgjørelser som ved første øyekast fremstår som vågale, har blitt tatt med visshet om at byrået besitter evnene og drivkraften til sammen å kunne komme frem til en optimal løsning for, og sammen med, kunden.

Vi takker våre kunder for tilliten og muligheten til å utvikle norske programvarer.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.