Homo ludens er latin og betyr 'det lekende menneske'.

UTTALE hˈomo lˈudens
ETYMOLOGI fra latin homo ‘mann, menneske’ og ludens ‘lekende’, presens partisipp av ludere ‘leke’

Filosofen Platon hevdet at leken er det beste ved oss, og at det er når vi leker at vi er mest menneskelige. I Ludens tar vi lek på alvor. Det betyr ikke at vi leker oss gjennom dagen, men at vi ser på leken som en skapende kraft. Som får oss til å gi det lille ekstra på slutten av en prosess, til å våge litt mer, til å prøve noe nytt. Vi mener at vi gjør en bedre jobb når vi har det gøy. Så, ja; vi tror på lek, kreativitet og å gjøre hverandre bedre.

Mange fagretninger – felles kultur

Vi er et innovativt miljø som samarbeider på tvers av ulike fagretninger. Godt lagarbeid er sentralt i hverdagen vår, og gjennom samarbeid skaper vi en kultur for å støtte og hjelpe hverandre – både faglig og sosialt.

Mange av oppdragene vi får, utfordrer oss. Og vi ville ikke hatt det på noen annen måte! Gjennom nye utfordringer oppstår nye måter å samarbeide på, og ikke minst mulighet til å tenke nytt. Kreativitet er en bærende kraft i alt vi jobber med, enten det er en kampanje eller en ny applikasjon. 

Gode arbeidsdager er viktig, men det er også sosiale arrangementer. I Ludens har vi en egen aktivitetskalender, som alle er velkomne til å ta del i.

Vår personlighet

En nysgjerrig, leken og innovativ gjeng med vilje til å søke mot nye områder.

Din stemme teller 

For oss er tett dialog nøkkelen til gode, interne forhold og tilfredse medarbeidere. Det er en selvfølge at alle behandles likt, uansett alder, kjønn, etnisitet eller religiøs overbevisning. Det er viktig at alle blir inkludert, sett og hørt. Det gjør ikke bare arbeidsmiljøet bedre, men også kvaliteten på jobbene vi gjør. 

Din helse er viktig

Alle ansatte i LudensGruppen blir fulgt opp av vår bedriftshelsetjeneste. I tillegg har alle en helseforsikring som sikrer raskere behandling, enten det gjelder lege, fysioterapi eller psykolog.  

Trening og aktivitet påvirker oss positivt – i både kort og langt perspektiv. For å motivere til et aktivt liv, støtter Ludens deler av kostnaden til organisert trening. 

Din utvikling sikrer vekst

I LudensGruppen har alle ansatte individuelle utviklingsplaner som støttes økonomisk av bedriften. Kunnskapsheving er avgjørende i vår bransje – og ny kunnskap er ofte første steg til personlig utvikling. I vårt program for kurs og utdanning, kan den enkelte medarbeider aktivt påvirke innholdet i planen. 

Vi er samtidig opptatt av å dele ny kunnskap på tvers av alle ansatte, for å skape felles kjennskap og engasjement til alt det nye som rører seg i bransjen vår. Slik vil alltid utvikle oss, og skape grobunn for å leke videre. Fordi vi er homo ludens.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.