Det er en selvfølge at alle mennesker behandles likt, uansett alder, kjønn, etnisitet eller religiøs overbevisning. Dessverre er det ikke slik for alle, men absolutt for oss. Filosofen Platon hevdet at leken er det beste ved oss, og at det er når vi leker at vi er mest menneskelige. I Ludens tar vi lek på alvor. Det betyr ikke at vi kan leke oss gjennom dagen, men at det er en skapende kraft som får oss til å gi det lille ekstra på slutten av en prosess, til å våge litt mer, til å prøve noe nytt. Vi gjør faktisk bedre jobb når vi har det gøy. Så, ja; vi tror på lek, kreativitet og å gjøre hverandre bedre.

Mange fagretninger – felles kultur

Vi er et innovativt miljø som samarbeider på tvers av ulike fagretninger. Derfor er godt lagarbeid sentralt i hverdagen. Dette har skapt en kultur for å støtte og hjelpe hverandre, og tilrettelegge for deling – både faglig og sosialt.

Mange av oppdragene vi får utfordrer alt vi har av godt samarbeid og evne til å tenke nytt. Uansett er kreativitet bærende i alt vi jobber med, enten det er en kampanje eller en ny applikasjon. 

Gode arbeidsdager er viktig, men også gode sosiale arrangementer. Det kan vi mye om, og har en egen aktivitetskalender som alle i Ludens er velkomne til å ta del i.

Vår personlighet

  • En nysgjerrig, leken og innovativ gjeng med vilje til å søke mot nye områder.

Din stemme teller 

For oss er tett dialog nøkkelen til gode, interne forhold og tilfredse medarbeidere. Det er viktig at alle blir inkludert, sett og hørt. Det gjør ikke bare miljøet bedre, men også kvaliteten på jobbene.

Din helse er viktig – også for oss

Det er en krevende bransje vi jobber i, og alle ansatte blir fulgt opp av bedriftshelsetjenesten. I tillegg har alle helseforsikringer som sikrer tiltak for å komme raskere til behandling, uansett om det gjelder lege, fysioterapi eller psykolog.  

Aktivitet og trening påvirker oss positivt – både på kort og lang sikt. For å motivere og oppfordre til det, støtter Ludens deler av kostnaden til organisert trening for alle som vil. 

Din utvikling sikrer vekst

Alle hos oss har egne utviklingsplaner som er økonomisk støttet av bedriften. Vår verden drives av kunnskapsheving – ny kunnskap er ofte første steg til personlig utvikling. Vi er opptatt at alle skal få denne muligheten, og har et eget program for kurs og utdanning som hver enkelt kan påvirke innholdet i. 

Vi er også opptatt av å dele ny kunnskap oss imellom, og slik skape felles kjennskap og engasjement til det nye som rører seg i bransjen vår. Vi vil alltid utvikle oss og leke videre. Vi mennesker slutter ikke nødvendigvis å leke fordi vi blir eldre, men vi blir fort eldre hvis vi slutter å leke.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.