Barne- og likestillingsdepartementet skriver i sin strategi for foreldrestøtte 2018 – 2021, at trygge foreldre gir trygge barn. Blant oss som jobber i LudensGruppen er det mange som har barn, og som foreldre flest har vi noen ganger kjent på følelsen av å være utrygg i rollen. Samtidig er vi helt enige i departements konklusjon om at familien utgjør den viktigste rammen rundt barns liv og utvikling. Vi som foreldre skal gi barna våre kjærlighet og trygghet. Vi skal gi dem rom til å være seg selv, og støtte dem slik at de kan vokse og utforske verden på egenhånd.

Alle barn fortjener trygge foreldre

Hvor finner vi god informasjon om å være foreldre?

Det er en oppgave som er enkel å forstå, men vanskelig å utføre. Til tider er den såpass krevende at mange trenger informasjon, kunnskapsoverføring og rettledning i rollen som foreldre.

Les også: Hvorfor satse på e-læring? 

For de aller fleste er det naturlig å starte søket etter informasjon på nettet. Overraskelsen var derfor stor da vi opplevde at det vi fant ga lite og mangelfull informasjon for å dekke behovene våre.

En enkel og pålitelig portal for foreldre

På bakgrunn av denne opplevelsen ble ideen om Foreldrerommet født. Vi laget en grundig beskrivelse hva slags informasjon vi ønsker at Foreldrerommet skal innholde, og gjennomførte omfattende analyser av hva som allerede finnes av tilsvarende informasjon. Basert på dette beskrev vi prosjektet.

Alle foreldre møter små og store kriser i hverdagen. De blir stilt ovenfor dilemmaer og utfordringer gjennom barnets ulike faser på vei til voksenlivet. Det er ikke bare oss i Ludens som kan føle at vi ikke strekker til i foreldrerollen. Dette er helt naturlige følelser, og det er her Foreldrerommet kommer inn.

Å sette grenser for barn er en viktig oppgave for foreldre

Foreldrerommet utvikles som digital portal, som benytter mye av funksjonaliteten fra vårt e-læringssystem Inwise. Foreldrerommet skal være åpent og tilgjengelig for alle. Portalen skal inneha informasjon med høy faglig kvalitet, slik at alle med omsorg for barn og unge skal finne relevant og påliteliginformasjon gjennom barnets ulike faser. Foreldrerommet skal være enkelt i bruk og man skal rask kunne finne frem til informasjon som passer til situasjonen man står ovenfor der og da.

Innholdet skal formidles i en form som er lett å forstå for de som bruker portalen og bestå av en kombinasjon av tekst, bilder, filmer og lydfiler. 

Utviklet i samarbeid med MITT VALG

Takknemligheten vår var stor da MITT VALG takket ja til å være med på dette prosjektet. Gjennom undervisningsprogrammet deres jobber MITT VALG hver dag for å trene barn og unge i sosial og emosjonell kompetanse. MITT VALG gjennomfører også foreldremøter, og har stor kunnskap og kompetanse ikke bare om barn og unge, men også om foreldrene deres.

MITT VALG har ansvaret for det faglige innholdet i Foreldrerommet, og vil koble det sammen med sine tilbud for barnehager, skoler og idrettslag. 

Les også: Mitt Valg: E-læring

som voksen må man ta ansvar for at alle barna inkluderes

Støttet av Sparebankstiftelsen DNB

Sammen gikk vi til Sparebankstiftelsen DNB , og gjennom deres fond har vi nå fått midler til å sette i gang med Foreldrerommet. Vi er takknemlig overfor både MITT VALG og Sparebankstiftelsen DNB for at vi nå får gjennomføre prosjektet. Vi håper og tror at denne portalen vil være til glede og nytte for alle med omsorg for barn, og at den kan bidra til tygge barn gjennom trygge foresatte.

Vil du vite mer om vårt arbeid og hvordan vi hjelper bedrifter i deres forretningsutvikling, kan du ta kontakt med oss på epost eller bruke skjemaet nedenfor.  

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.