Mange av våre handlinger utføres uten at vi tenker nøye gjennom hva vi faktisk gjør. Vi har gjort de så mange ganger, vi er trygge på utfallet og utfører handlingene nærmest på autopilot. Mange med oss i Ludens har nå opplevd at hverdagen blir en annen. Vi kan ikke lenger benytte oss av autopiloten. I stedet for å møte opp på kontoret for fysiske møter, må vi finne en ledig krok i boligen for å kunne gjennomføre videomøter. 

Hverdagen blir endret, og vi må løse mange oppgaver for første gang. Vi har ikke lang erfaring som kan trygge oss i utførelsen, og mange av oss kjenner på usikkerheten og utryggheten. Vi er usikre på framtiden, på om vi har jobb, sikker inntekt og så videre, og usikkerheten gjør at vi endrer informasjons- og kjøpemønstre.

4 nøkkelfaktorer:

1. Ny innsikt om kundene dine

Endringene påvirker informasjon- og kjøpemønstrene våre. Dette gjelder spesielt det digitale bruksmønsteret. Om markedsføringen er basert på innsikt før mars 2020, kan det være nødvendig å skaffe seg ny innsikt om kundene sine.

2. Besøk bedriftens egne digitale kanaler

Stort sett alle våre kunder har opplevd en økning i antall besøk på blogger og nettsider. Få besøker imidlertid bedriftens digitale kanaler, både de man eier og de som er fortjente (SoMe). Vår anbefaling er at du nå bør bruke tid på å besøke egne kanaler og se på hvordan bedriften framstår, hva deler vi av informasjon, hvilke etterlatte inntrykk gir vi de besøkende, etc. Sammenfaller dette med slik bedriften ønsker å framstå?

3. Kjøpemønstrene endrer seg

Kjøpemønstrene er i endring, og flere og flere av oss flytter handelen fra fysisk butikk til nettbutikk. Virke sin rapport viser at over 40% av nettbutikkene opplever vekst. Om din bedrift ikke allerede er tilgjengelig for kjøp på nett, anbefaler vi at det foretas en slik vurdering. Vi hjelper i dag ikke bare kunder som selger produkter, men også de som selger tjenester, til å lage nettbutikk. Husk at tjenestesalg både rettet mot forbrukere (B2C) og bedriftskunder (B2B), egner seg godt for nettbutikk. 

4. Nye ideer

Når mønstre brytes opp, må vi må løse oppgavene på nye måter. For mange kan dette åpne opp for kreativitet. For vår del har det kommet ut en rekke nye ideer hvor «delingsdugnaden» er en av dem. 

Inviter kundene inn til en idemyldring. Vår erfaring er at kundene har mange gode innspill bare de blir tatt med på råd. 

En av de nye ideene som har kommet ut fra våre ansatte, er «delingsdugnad». Vi hos Ludens sitter på mye kunnskap, kunnskap som våre kunder kan ha nytte og glede av. Vi har brukt vår egen e-læringsplattform, Inwise til å lage e-læringsprogrammer. Kursene deler vi ut gratis. Vi har også laget en ny blogg som allerede inneholder en mengde ulike artikler. 

På tvers av bransjer finnes det mye kunnskap som vil kunne bidra positivt for alle om den deles, og med økt kunnskap vil nye ideer kunne oppstå. 

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.