Stendi

Stendi er Norges største omsorgsaktør, og leverer landsdekkende tjenester innen barnevern, heldøgns omsorg, BPA og eldreomsorg. I mars lanserte vi Stendi sine nye nettsider. I tillegg til å fungerer som et nav i både kommunikasjonen og håndteringen av henvendelser fra ulike målgrupper, tydeliggjør nettsiden Stendi sine tjenester, erfaring og kompetanse. LudensGruppen har vært Stendis strategiske rådgiver siden 2016.

stendi nettside

Software-løsninger og automasjon 

Stendi.no er satt opp i vår nettsideløsning Rubics, som igjen er koblet til vårt egenutviklede CRM-system, Profiler. Disse to softwareløsningene utgjør navet til Stendi.no, både i kommunikasjonen og håndteringen av alle henvendelser fra ulike målgrupper. For å tydeliggjøre tjenestene har vært område sin egen kommunikasjonsplattform. Innholdet er tilpasset de ulike målgruppenes behov, samtidig som den overordnede merkevaren blir ivaretatt. 

Besøk nettsidene her: stendi.no

stendi brosjyrer

Visuell identitet

Stendi er siden 2019 en del av Ambea, et av Nordens ledende omsorgsforetak med rundt 26.000 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark. Vi har videreutviklet og forvalter Stendi sin visuelle profil. Vi produserer maler, markeds- og kommunikasjonsmateriell.