Mitt Valg

LudensGruppen fikk i oppdrag å forenkle prosessen med bestilling av kurs hos Mitt Valg, samt øke programmets synlighet på nett.

kursbestilling

Mer effektiv kursbestilling

Mitt Valg er Norges største holdningsbyggende program for barnehager og skoler. De jobber for å gi barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg. Gjennom arbeidet skal barn og unge utvikle god sosial og emosjonell kompetanse, som igjen fører til gode lærings- og fritidsmiljøer.

Til dette benytter de kursholdere over hele landet, men prosessen med å booke disse har vært tidkrevende for alle parter. All kommunikasjon foregikk via telefon, e-post og manuelle oppdateringer i registeret over kursholdere. Estimert tid per bestilling lå på åtte timer! Oppgaven var derfor å lage et eget kursbestillingssystem, som håndterte all bestilling digitalt.

kursbestillingssystemet til mitt vlag

Tidsreduksjon på 95%

Løsningen ble et API for kursbestilling, som resulterte i å redusere tiden brukt på kursbestilling med over 95 prosent. Nå registreres kursbestillingene på kun 20 minutter.

Foruten den store tidsbesparelsen økte trafikken til nettsiden med cirka 200 prosent hver måned, i løpet av en periode på fem måneder. Antall likes på Facebook økte i samme takt.