Stendi er Norges største private omsorgsforetak, og het tidligere Aleris Omsorg. Aleris Omsorg fant du på nettsiden aleris.no, sammen med resten av helseforetaket. Da vi innledet samarbeidet i 2017, var en av de første tingene som ble gjort å skille helse- og omsorgstjenestene fra hverandre.

Egne nettsider

Aleris Omsorg fikk sin egen nettside, ny struktur og nytt og utvidet innhold. Målet var å få frem bredden i Aleris Omsorgs tilbud. Denne kom nemlig ikke tydelig frem på aleris.no, og strukturen på nettsiden gjorde det vanskelig for besøkende å finne frem. I tillegg var det stor internkonkurranse fra helsetjenestene. 

Da alerisomsorg.no ble lansert, med ny struktur og nytt innhold, så vi umiddelbart at den organiske synligheten begynte å jobbe seg opp. Utgangspunktet var at de fleste søkeordene enten var utenfor topp 100-listen på Google, eller veldig langt nede på søkeresultatet. Vi startet derfor opp med Google Ads for sikre en plass i søkeresultatene.

Samtidig fortsatt den organiske veksten, og innsikt fra 2019 versus 2017 viser at det har vært en økning av unike brukere på 100 000. Tiden brukeren benytter på siden hadde samtidig økt med over 400%.

Mellom 2017 og 2020 har Stendis nettsider vært gjennom store endringer.

Nytt navn, nytt design og ny plattform

Aleris Omsorg ble i januar 2019 en del av Ambea og byttet navn til Stendi. Nettsiden ble samtidig flyttet over til domenet stendi.no. Etter navnebyttet hadde den organiske synligheten god vekst, og vi begynte å se virkelig gode resultater på søkeord som hadde høy konkurranse i ulike deler av omsorgsbransjen.

I januar 2020 lanserte vi stendi.no i ny drakt, med store justeringer på struktur basert på trafikk- og adferdsanalyser fra 2017-2019. Vi tilpasset nettsiden til Stendis kundereise, og flyttet samtidig hele nettstedet over på vår egenutviklede plattform, Rubics. En av fordelene med Rubics er at løsningen er skybasert, og automatisk holdes oppdatert. På denne måten kan Stendi være trygge på at alle parametre innen teknisk SEO til enhver tid er optimalisert.

Les mer om nettsideløsningen Rubics

Samlet har dette gitt ytterligere effekt, og Stendi har nå en større organisk synlighet enn noensinne. På søkeord med høy konkurranse er Stendi oppe og konkurrerer på topplisten, og har blitt tildelt flere «featured snippets».

Verdien av Stendi sin organiske synlighet er satt til over 26 000 kroner per måned. Dette tallet beskriver kostnaden de ville hatt dersom de skulle oppnådd samme synlighet via betalte annonser på Google.

Økningen på organisk trafikk på nettsiden er fremdeles god, og det jobbes videre for at Stendi skal få ytterligere synlighet på hele tjenesteutvalget sitt. 

Under ser vi økningen av organisk posisjon på Google.

Kontakt oss

Har du et prosjekt du ønsker at vi skal se på? Fortell oss kort hva det gjelder i skjemaet under, og vi tar kontakt.